Mag je mensen zonder strafblad opsluiten?
Download dit ebook kosteloos.

Grensgevangenen

Grensgevangenen is een boek over de detentie van vluchtelingen en illegalen. Waarom sluiten we ze op? Wat zegt deze detentie over onze cultuur en hoe kunnen we komen tot een menswaardiger omgang met de 'vreemdeling'?

Grensgevangenen geeft een overzicht van de ontwikkelingen van vreemdelingendetentie in de periode 1983 tot 1998. Het boek behandelt de geschiedenis, de juridische basis, een cultuurkritiek, het verslag van de hoorzitting, een rondetafelgesprek, impressies vanachter de gevangenismuren en bevat verhalen van vluchtelingen en illegalen.

Dit boek is een weerslag van het werk van het Autonoom Centrum rond vreemdelingendetentie in de jaren negentig. De auteurs willen hiermee een bijdrage leveren aan een verbreding van de kritiek op het opsluiten van vluchtelingen en 'illegalen'. Ze hopen dat dit boek anderen stimuleert om deel te nemen aan de kritische discussie over het Nederlandse vreemdelingenbeleid.

Grensgevangenen is in 1998 in boekvorm verschenen bij het Autonoom Centrum. PixelPerfect publiceert de inhoud integraal als ebook, als voeding voor de aanhoudende discussie over een in vele ogen onmenselijk beleid.

Deze uitgave mag vrijelijk en gratis worden doorgegeven. Lees ook gratis Over de grens van Autonoom Centrum.

Grensgevangenen
Film en vrijheidsdebat op 5 mei 2013
Mag je mensen zonder strafblad opsluiten?

Zondagavond 5 mei vindt in de Vredeskapel in de Haagse Archipelbuurt een 'vrijheidsdebat' plaats. Centrale vraag van de bijeenkomst is of we asielzoekers en immigranten zonder verblijfsvergunning mogen opsluiten in speciale gevangenissen. Het ontnemen van iemands vrijheid is immers de zwaarste straf die je een mens kunt opleggen. En deze mensen hebben geen strafbare feiten gepleegd. Toch worden er elk jaar duizenden ontheemden van alle leeftijden op deze manier vastgehouden.


Beeld uit de Nederlandse film Exit die wordt vertoond voorafgaand aan het vrijheidsdebat.

De discussie staat onder leiding van Jakob de Jonge van Justitia et Pax, een deskundige op dit terrein. Voorafgaand aan het debat wordt de Nederlandse speelfilm Exit vertoond, die handelt over een ernstig en authentiek incident bij een uitzetting via het voormalige vliegveld Zestienhoven. De bijeenkomst vindt plaats in het kader van een landelijke campagne van Amnesty International om voor deze mensen een beter lot te bepleiten. Die campagne begint ook op 5 mei.

Plaats en tijd
Vredeskapel, Malakkastraat 1, Den Haag. Aanvang 19.30 uur, inloop 19.00 uur.

Informatie en documentatie
www.vredeskapel.nl
www.amnesty.nl
www.justitiaetpax.nl


"De werkelijkheid is wringend grijs"

Regisseur Boris Paval Conen over Exit: “We kunnen wel roepen: wie niet in Nederland thuishoort, moet weg, maar het is niet zo zwart wit. Het is wringend grijs. Je weet nooit honderd procent zeker of je iemand terecht uitzet of niet.” 

Bijzonder detail: “Het merendeel van de film speelt zich af op een paar vierkante meter van een gevangenisbus.” Het is geen verhaal over good-guys en bad-guys. Het gaat over twee partijen die door de omstandigheden gedwongen tegenover elkaar komen te staan.”